Skip links

Mnenja

Področje dela

Mnenja

Izvedeniška mnenja

Izvedeniško mnenje je strokovno mnenje, ki ga pripravim za potrebe sodnega ali drugega uradnega postopka. Mnenje vsebuje strokovno oceno o določeni osebi, dogodku ali stanju, ki je predmet obravnave. Večinoma mnenje zahteva uradna inštitucija, lahko pa izdelavo mnenje naroči tudi oseba sama ali njen odvetnik.

Kot izvedenec sem neodvisen in mnenje podajam na podlagi dejstev, ki so mi predložena. Obseg mnenja in utemeljitve pa prilagodim potrebam stranke. Pri izdelavi mnenj imam več kot 30 let izkušenj.

Zdravniška mnenja

Pripravljam zdravniška mnenja za urejanje zdravstvenega zavarovanja, za določanje pravice do bolniškega staleža, za potrditev invalidnosti, za presojo sposobnosti za opravljanje določenega dela, za šolske ali športne dejavnosti in za druge namene. Mnenje lahko vključuje informacije o diagnozi, zdravljenju, napovedi okrevanja in omejitvah, ki jih imate zaradi svojega zdravstvenega stanja.

Pri pripravi zdravniškega mnenja upoštevam etične smernice in zakonske predpise ter zagotavljam, da so podatki varovani pred nepooblaščenimi osebami. Zdravniško mnenje je zaupna informacija in se lahko uporabi le za namene, za katere je bilo izdano.

o meni

pot do vaše pomoči se začne tukaj.

Bogate izkušnje z zdravljenjem kriznih stanj, depresije in anksioznih motenj, psihotičnih motenj, bipolarnih in drugih motenj razpoloženja, različnih odvisnosti, osebnostnih motenj itd.

pošljite sporočilo

hiter odgovor.

  področja dela

  Nudim strokovno pomoč na področju psihoterapije, mnenj, svetovanja in coaching-a. Strokovnjak z več kot 30 letnimi izkušnjami.

  psihoterapija

  Preberite več

  mnenja

  Preberite več

  svetovanje

  Preberite več

  coaching

  Preberite več
  Branko Brinšek dr. med. specialist psihiater

  Več kot 30 let bogatih izkušenj.

  Poleg ambulantnega in hospitalnega psihiatričnega dela sem se izobraževal na več področjih psihoterapije.

  Bil sem član svetovalne skupine na ministrstvu za zdravje, predsednik strokovnega sveta združenja psihiatrov, predsednik sekcije sodnih izvedencev, dolgoletni član pravno etične komisije v zdravniški zbornici, član etičnih in nadzornih odborov v več združenjih...